Prawo karne

Udzielamy wszechstronnej pomocy jako obrońcy w postępowaniach karnych . Podchodzimy w sposób indywidualny do każdego przypadku, podejmując efektywne działania prawne już od etapu postępowania przygotowawczego przed organami ścigania , a następnie przed sądami wszystkich instancji, aż po postępowanie karne wykonawcze. Oferujemy pomoc w sprawach karnych zarówno tym Państwu, którzy stanęli pod zarzutami nieumyślnego popełnienia czynów karalnych, jak i tym którym zarzucono czyny umyślne.