Zakres usług

Specjalizacje

  • Obsługa prawna przedsiębiorców w tym spółek prawa handlowego, jednostek administracji rządowej i samorządowej
  • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
  • Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne 
  • Upadłość konsumencka
  • Prawo autorskie
  • Prawo cywilne w tym prawo gospodarcze
  • Prawo karne
  • Prawo rodzinne
  • Prawo handlowe
  • Prawo podatkowe i administracyjne