Cennik usług

– Wysokość wynagrodzenia adwokackiego za prowadzenie sprawy ustalamy indywidualnie podczas spotkania z klientem,

-Wysokości wynagrodzenia nie da się ustalić w sposób sztywny, stosując jednolity cennik, dlatego ustalane jest indywidualnie w zależności od:

  • charakteru sprawy, w tym jej skomplikowania,
  • wagi sprawy, wartości przedmiotu sprawy i nakładu pracy;

Podstawowe zasady wynagrodzenia obejmującego stawki minimalne za prowadzenie spraw przed sądami i organami prokuratury znajdziecie Państwo w dostępnym w intrenecie Rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie z dnia 22 października 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1800 z późniejszymi zmianami )
Wynagrodzenie adwokackie za określony etap sprawy płatne jest z góry.
W wypadku, gdy klient nie ma możliwości jednorazowego uregulowania, możemy je rozłożyć na raty. Przyjmujemy płatność kartą kredytową.