Upadłość konsumencka

Wtedy, gdy codziennie przychodzi korespondencja z wezwaniami do zapłaty, kiedy komornik zajmuje twoje wynagrodzenie, dom, samochód , gdy dzwonią wierzyciele ratunkiem staje się upadłość konsumencka.

W teorii przewidziana jest dla osób fizycznych, ale niejednokrotnie może być ratunkiem dla byłych przedsiębiorców. Po ogłoszeniu upadłości konsumenckiej  i przejęciu pieczy nad majątkiem upadłego, który staje się masą upadłości, to syndyk czuwa nad sukcesywnym zaspokajaniem wierzycieli  i on jest stroną  w stosunku do Państwa wierzycieli.

Pomagamy  przygotować  się do tego rodzaju operacji. Udzielamy wsparcia w sporządzeniu wniosku, kontaktach z sądem upadłościowym i syndykiem.

Świadczymy również pomoc wierzycielom upadłego w dochodzeniu zaspokojenia wierzytelności w postępowaniu upadłościowym.