Obsługa prawna

Oferujemy swoje usługi w zakresie kompleksowej obsługi prawnej zarówno przedsiębiorców, jak i jednostek administracji rządowej i samorządowej .

W tym zakresie gwarantujemy rzetelność i profesjonalizm podejmowanych czynności oraz terminowość i dyspozycyjność.

Nasz zespół świadczy usługi także w zakresie:

– przygotowywania i konsultacji umów zawieranych przez przedsiębiorców ,

– przygotowywania dokumentów do powstania podmiotu gospodarczego (spółki),

– przygotowywania dokumentów do wniosku o jego rejestrację,

– przygotowywania dokumentów w zakresie połączeń i przekształceń podmiotów,

– prowadzenia spraw przed sądami w tym gospodarczymi, organami administracji , organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.