Prawo cywilne w tym prawo gospodarcze

Zajmujemy się także sprawami z zakresu prawa cywilnego zarówno osób fizycznych, jak i przedsiębiorców w sprawach gospodarczych. Dotyczy to również rolników i przedsiębiorstw prowadzących produkcję rolną w większym zakresie. Zajmujemy się również prowadzeniem spraw związanych z regulowaniem stosunków własnościowych do nieruchomości.