Andrzej Kuta

Adwokat

Adwokat od 1995 r., członek Izby Adwokackiej w Siedlcach, nr wpisu 46.

Absolwent Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Wydziału Prawa i Administracji w Lublinie.

Od 1982 r. aplikant sądowy, od 1985 r. asesor, a później sędzia Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej i przewodniczący Wydziału Pracy. Od stycznie 1990 r. radca prawny, a od 1995 r. adwokat.

Kancelarię założył w 1992 r., początkowo była to kancelaria radcowska, a później adwokacka.

Preferencje zawodowe i specjalizacje  to prawo pracy i ubezpieczeń społecznych, prawo obrotu gospodarczego, prawo podatkowe,  prawo handlowe oraz prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Dariusz Kowalczuk

Adwokat

Adwokat od 2015 r., członek Izby Adwokackiej w Siedlcach, nr wpisu SIE/Adw/214.

Absolwent Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji

Preferencje zawodowe i specjalizacja: prawo karne i prawo cywilne.

Anna Nitychoruk

Adwokat

Absolwentka Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej Wydziału Prawa i Administracji w Lublinie.

Adwokat członek Izby Adwokackiej w Siedlcach.

Preferencje zawodowe i specjalizacja: prawo cywilne, prawo rodzinne.

Kamila Klimiuk

Asystent

Absolwentka Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego Wydziału Prawa i Administracji w Warszawie.

Obecnie studentka prawa na Akademii Ekonomiczno- Humanistycznej w Warszawie.