Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

Świadczymy profesjonalne usługi w zakresie spraw pracowniczych i ubezpieczeń społecznych, zarówno przedsiębiorcom, ale również pracownikom. Zatrudnienie pracownika nie jest problemem . Problem powstaje dopiero wtedy kiedy pracodawca chce się rozstać z pracownikiem. Pomagamy w tym jak zrobić to skutecznie .

W tym zakresie oferujemy także pomoc placówkom oświatowym (szkołom) oraz pracownikom pedagogicznym ( nauczycielom i pracownikom obsługi) .

Pomagamy również w dochodzeniu świadczeń ubezpieczeniowych od organów Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Pomagamy także  funkcjonariuszom służb mundurowych oraz emerytom i rencistom tych służb w dochodzeniu roszczeń od  Zakładu Emerytalno Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji.

W sprawach z zakresu prawa pracy posiadamy wieloletnie bardzo bogate doświadczenie .