Prawo upadłościowe i restrukturyzacyjne

Upadłość ogłaszana jest w stosunku do przedsiębiorcy , który stał się niewypłacalny, to znaczy jeżeli utracił zdolność do wykonywania wymagalnych zobowiązań pieniężnych.

Po ogłoszeniu upadłości majątek takiego przedsiębiorcy staje się masą upadłości, z której syndyk zaspokaja wierzycieli. Stroną w stosunku do wierzycieli staje się syndyk i to syndyk z masy upadłości zaspokaja wierzycieli i to syndyk toczy z wierzycielami ewentualne spory.

Świadczymy profesjonalną pomoc w przygotowaniu przedsiębiorcy do upadłości i  późniejszych kontaktów z syndykiem i sądem upadłościowym.

Pomagamy w przygotowaniu przedsiębiorcy do ogłoszenia upadłości to jest przy sporządzeniu wniosku do sądu, zabezpieczeniu majątku, reprezentowaniu dłużnika w postępowaniu, kontaktach z syndykiem i sądem. Bardzo istotnym elementem jest tu czas w którym składany jest wniosek . Pamiętać trzeba, iż wniosek o ogłoszenie upadłości należy złożyć w terminie 30 dniu od dnia, w którym wystąpiła podstawa ogłoszenia upadłości, co ma istotne znaczenie dla ewentualnej odpowiedzialności osobistej członków organu zarządzającego przedsiębiorcy.

Świadczymy również pomoc wierzycielom upadłego w zgłoszeniu wierzytelności.