Prawo autorskie

Swoje usługi oferujemy także w zakresie  dotyczącym ochrony praw autorskich. Przedmiotem praw autorskich jest, jak stanowi ustawa o prawach autorskich i prawach pokrewnych, każdy przejaw działalności, utrwalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia ( utwór).

Ochroną objęty jest nie tylko utwór muzyczny, dzieła literackie, obraz, rzeźba, program komputerowy, ale również obiekt budowlany wykonany zgodnie z projektem określonego twórcy, tu architekta. Takim obiektem był w naszym mieście nieistniejący już budynek socjalny ZPW „ Biawena”.

Ochrona przysługuje twórcy dzieła niezależnie od spełnienia jakiejkolwiek formalności.

Przy dzisiejszym ogromie informacji musimy o tym pamiętać dochodząc swoich racji lub broniąc swojego stanowiska.

Zajmujemy się również problematyką ochrony znaków towarowych. Są one cennym składnikiem każdego przedsiębiorstwa i podstawowym dokumentem promocji produkowanych wyrobów czy oferowanych usług. Dlatego tak istotnym elementem funkcjonowania przedsiębiorcy jest zapewnienie im profesjonalnej ochrony.